Aşkta En Uyumlu Burçlar ve Özellikleri

Kovalar, Aslanlar ve Balıklarla duygusal anlamda bir uyum içerisindeler. Aslında özellikle Aslanlar ile aralarında zıtlıkların olması onların birbirlerinin eksik yanlarını tamamlaması adına önemli oluyor. Ayrıca Kovaların duygusal yapıları ile Balıkların duygusal tavırları birbirlerine uyum gösterir. Kova ve Balıkların çift olarak yaşamlarına devam etmesi onların sorunlarını kolaylıkla çözmesi anlamına gelmektedir. Koç burçlarının Başak ve Terazi burçlarından biriyle kuracakları ilişki onlar için en sorunsuzu olacaktır. Başakların olaylara aklı ön plana alarak yaklaşması Koç burçlarının hayatlarında yolunu bulmaları adına önem taşıyor. Ayrıca Başakların tutumlu yapısı Koçların eli açık yapısını da tamamlıyor diyebiliriz. Koçların Teraziler ile olan ilişkisinde de uyum olduğunu söylemek mümkün. Terazilerin içe kapanık bir genel yapısı var. Koçlar ise oldukça hareketli bir yaşamdan yana tavır sergilerler. Bu durum zıtlık olarak değil uyum olarak değerlendirilmeli. Birbirlerine farklı yönlerden katacakları bakış açıları ile hayata daha hoş bir şekilde bakmalarını sağlayacaktır. Yay burcunu değerlendirir isek Teraziler ve Oğlaklar ile uyum göstermekte. Yay burcunun duygularını kaplayan hayalci ve hızlı yükselme iç güdüsü Terazilerin dengeleyici yapısı sayesinde kendilerine gelmelerini sağlayabilir. Yay ile Terazilerin çift olması onların geleceğe dair yapacakları planlarda daha sağlıklı karar almaları mümkün olacaktır. Yay ile Oğlakların çift olması da sağlıklı bir karar olacaktır. Oğlakların akılla Yayların duyguları ile hareket etmesi birbirlerine farklı pencerelerden bakmayı öğretmelerini mümkün kılacaktır. Akrep ve İkizler burcu birbirlerine mutluluk katacak çift olma potansiyelleri yüksektir. İkizlerin Akrep burçlarını neşelendirecek bir yapıları var. Evrenin aralarında uyum sağlamaları adına her şeyi mümkün kıldığını söylemek mümkün. Hem maddi hem de manevi anlamda kafaları birbirine çok denk olduğu gibi aralarında bir tartışma olduğunda da yüksek oranda alttan alan taraf olacaktır. Bu da sorunların büyümeden ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Boğaların inatçı ve kafa tutan yapısını dengeleyen de Akrep burcu olacaktır. Akreplerin akılcı tutumları Boğaların fevri davranışlarını törpüleyecektir. Yengeç ile Boğaların enerjileri de birbirine çok uygun. Sağlıklı planlar yapabilen, birlikte hayaller kurabilen, beraberce iş hayatını sürdürebilen ve sorunlara karşı beraberce göğüs gerebilen güzel bir çift olma potansiyelleri çok yüksek.

KOVA   KOÇ

TERAZİ  BAŞAK

ASLAN   YAY

BALIK   OĞLAK

AKREP BOĞA İKİZLER YENGEÇ

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış