Günün Tarot Kartı: Şeytan (The Devil)

Korku kartıdır. Bir karar verileceği zaman korkular, hatalara yol açar. Bu kart, yüzeysellik, materyalizm ve dış görünüşü simgeler. Bu kart, şatafat, güvence ve para için kurulan evlilikleri gösterir. Kendi çıkarı ve para için insanları kullanan insanlara işarettir.

Şeytan kartının ters anlamı : Olumsuz düşüncelerden, korkulardan ve materyalizmden kurtulmak anlamına gelir. Bencilliğin üstesinden gelinir. Hırs konusunda büyük dersler alınır. Çıkarcı davranışlardan kaçınır.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış