Lenormand Aşk Falı

Lenormand Aşk Falı Büyük ve Küçük Açılım olmak üzere iki ayrı açılima sahiptir. Büyük Lenormand 52 karttan oluşur. Lenormand Kartları aynı zamanda Napoleon’un arkadaşı da olan Marie Anne Lenormand’ın adıni taşımaktadır. Küçük Lenormand Kartları Serisi en çok tercih edilendir çünkü hem açılımı hem de ifadesi oldukça açık, anlaşılır ve basittir. Doğrudan kişinin kalbindekileri okur ve herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet vermez. Başlangıçlar için iki açılım içerir. Lenormand Yıl Açılımı ve Lenormand Cingene Açılımı. Lenormand Yıl Açılımı Temelde her ay için bir kart barındırsa da toplamda 36 karta yani her ayı detaylandıran 3 karta sahiptir. Cingene açılımı Yıl açılımını tamamlayıcı bir özellik taşır. Lenormand Aşk Kartları sadece ilişkinize dair değil aynı zamanda hayata dair de birçok yorumlamaya sahiptir. Hayatınızda var olan ya da olması muhtemel durum ya da olayları gündeme getirirken size bazı tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmez.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış