Tarot ve Geçmiş Yaşam

Tarotta Geçmiş Yaşam Açılımı söz konusu ise ve öğrenilmek istenenler bu doğrultudaysa şu şekilde bir yorum sırası izlenebilir: Geçmiş yaşam açılımında 1 desteyi açan kişinin genç yaşlarını ve küçüklüğünü temsil eder. 2 rakamı ise eğitimini, 3 işini, 4 sosyal statüsünü, 5 ilişkilerini, 6 çevresinde yaşamış olduğu ölümleri, 7 geçmiş hayatında aldığı dersleri, 8 ise geçmiş hayatından bugüne etki eden durumları ifade eder.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış