Tarotta 7 Sayısı ve Önemi

Yedi sayısı gizemin ve sırların sembolüdür. Genel inanışa göre yedinci çocuğun yedinci oğlunun rüyaları yorumlama ve geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunma yetkisi mevcuttur.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış