Tarotta Kritik Sayılar

Yedi: Zor durumlarda birbirine bağlı olmayı ve dayanışmayı sembolize eder. Çabuk kararlar yerine uzun ve saydam bir düşünme zamanını ifade etmektedir.

Sekiz: İlerleme ve yenilikleri ifade etmektedir. Kontrollü ve yapıcı bir yolda olmayı sembolize eder. Atılması gereken adımların yerinde ve zamanında atılmasını öğütler.

Dokuz: Arınmanın, temizliğin, ruhsal gücün sembolüdür. Çoğu zaman sonuca odaklı olmayı ve gizli kalmış şeylerin peşine düşmeyi ifade eder.

On: Bir yolculuğun sonu olsa da bir diğerinin başlangıcı olduğunu ifade eder. Aynı zamanda sevgiyi ve umudu da temsil etmektedir.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış