FALLARIN ŞAHI: BARIŞMA FALI

FALLARIN ŞAHI: BARIŞMA FALI

 

Barışma falı: İnsanlar bazen mutlu zamanları dışında zorluklarla ve sıkıntılarla karşılaşabilirler. İyi giden ilişkilerinden sonra bazı olumsuzluklar onları ayırabilmektedir. İşte bu devrede bazen çaresizliklere düşebilirler. Bu çaresizlikler içerisinde barışma falına sarılabilirler. Peki barışma falı nedir ? Nasıl yapılır ? Bunları izah etmeye çalışacağız.

 

Barışma falı: Büyü, ak büyü ve kara büyü olarak ikiye ayrılır. Ak büyü, iyi niyetle bir canlının iyiliği için yapılan büyüdür. Ruhsal şifacılık veya bencilce bir amaç gütmeyen dualar vb. bu gruba girer. Kara büyü ise, kötü niyetle, nefsani amaçlarla, maddi veya manevi bir çıkar sağlamak üzere yapılan büyüdür. Bir kimseye o kimseye ait herhangi bir nesne (saç kılı vs.) aracılığıyla yapılan büyüye “araçlı büyü”, kukla gibi bir benzerini yapmak yoluyla yapılan büyüye ise “kopyalı büyü” adı verilir. Kara büyü yapanların gönderdikleri tesirlerin kendilerine dönerek bizzat kendi üzerlerinde etkili olmaları sonucunda maruz kaldıkları şok, “geri dönüş şoku” olarak adlandırılır. Ayrılanları barıştırma büyüsü de denilebilir. Evli çiftler, nişanlılar, sözlüler veya sevgililerin tekrar barışabilmesini, bir araya gelebilmesini sağlayan etkili büyü çeşitlerinden bir tanesidir. Bu tarz büyü çeşitleri ülke ve coğrafik konum neresi olursa olsun etkisini çok güçlü bir şekilde lans edip yıllarca devam eder. Ayrılanları barıştırma büyüsü tahmin edebileceğiniz gibi sabır, zaman ve uğraş istemektedir. Bu süre zarfında en büyük yardımcımız sabırdır. Unutmayın ki sizi asla kabul etmeyecek bir insanı kimse 1 hafta 10 günde getiremez. Gelse de ikinci gün yine kaçacaktır. Bundan dolayı bu büyü çeşitlerinde sürekli olarak yardımcı uygulamalar hazırlanarak devreye sokulur. Birtakım metodlara başvurulur. Uğraşısı uzun sürmektedir. Sonunda hedefine ulaşmada etkilidir.

Barışma Vefki: Daha çok ayrılanları birleştirmek, sevgililer, eşler, karı koca, sevenler arasında oluşmuş kırgınlık, ayrılık, dargınlık hallerin ortadan kaldırılması için yapılan işlemdir. Hayatın en mühim meselelerinden beri karı ve kocanın, sevgililerin kısaca birbirini seven insanların güzel geçinmesidir. Ekseriya niza ve ayrılık gibi aile saadetini bozan ve berbat eden hallerin vuku bulması durumu sıkça rastlanan hadiselerdendir.

 

 

Bir Cevap Yazın